Untitled Document

 

 

Untitled Document

New Life Menighet

Radio New Life

Misjon

 

 

 

New Life Ålesund Bibel & Misjonssenter

Pastoren har ordet.


Untitled Document
 
Untitled Document

Så er vi da sendebud i Kristi sted,som om Gud selv formante ved oss; Vi ber i Kristi sted: La eder forlike med Gud! 2.Kor.5,20

 
Untitled Document

Nettradio

 
Untitled Document

VÅRE SENDETIDER

MAND-FRED. 11.00-12.00 og 19.30-21.00. LØRDAG 13.00-18.00. SØNDAG 11.00-15.00 NATTSENDING MANDAG 22.00-07.00. ONSDAG 23.00-07.00. FREDAG 22.00-24.00

Utenom disse tidene er det samarbeidsradioene Radio Sunnmøre og Radio Nordvest som er på lufta.

Programoversikt

 
 
Untitled Document
 
 
 

Pastorparet

Evelyn & Håkon Nilsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Misjonsoppdrag

 

Evelyn er født og oppvokst på Vatne i Haram kommune, Håkon er født i Oslo og oppvokst på Hurum. Begge er de født i samme år -1952. De møttes i Tønsberg, giftet seg, og har 4 barn sammen, og et barnebarn. De flyttet så til Ålesund i 1977, og har sammen med dyktige medarbeidere etablert nærradio, menighet og misjon, et arbeid som har ført til stor velsignelser, langt utover Norges grenser.

Vi har en drøm...

Vi deler en drøm sammen; om å få se Guds rike gå fram, og Guds rike etablert i vårt land. Hva mener vi med det? Vi ønsker å se mennesker satt fri fra synd, sykdom og plage, at Guds herlighet skal få råde i mennesker og i vår nasjon. Hva slags virkemidler vi til enhver tid skal bruke for å nå dette mål, er ulikt fra genrasjon til genrasjon. Men vi er enige i en ting, at alle middler bør taes i bruk og prøves for at vi skal nå våre mål, radio - tv - misjon og menighetsarbeid på alle plan. For at vi skal lykkes tror vi på en overnaturlig Gud, og på Guds kraft , Den Hellige Ånds liv og gaver som skal bo i oss, og virke ut ifra oss på en slik måte at vi kan formidle Guds rike og Guds kraft ut til folket. Etablere sterke menigheter hvor mennesker kan komme sammen og innspirere hverandre, oppmuntre hverandre til å stå på for Guds sak, og utbre Guds rike. At vi skal lykkes er avhengi av din og min viljesbeslutning om å tjene Jesus, om å ville søke først Guds rike, og at vi tar Guds kall og tale til oss på alvor. Må Gud velsigne dere alle.

 
Untitled Document

 

© 2012 New Life Ålesund