Untitled Document

 

Untitled Document

New Life Menighet

Radio New Life

Misjon

 

 

 

New Life Ålesund Bibel & Misjonssenter

MISJON MENIGHETENS HJERTESLAG


  Untitled Document
 
Untitled Document

Så er vi da sendebud i Kristi sted,som om Gud selv formante ved oss; Vi ber i Kristi sted: La eder forlike med Gud! 2.Kor.5,20

 
Untitled Document

Nettradio

 
Untitled Document

VÅRE SENDETIDER

MAND-FRED. 11.00-12.00 og 19.30-21.00. LØRDAG 13.00-18.00. SØNDAG 11.00-15.00 NATTSENDING MANDAG 22.00-07.00. ONSDAG 23.00-07.00. FREDAG 22.00-24.00

Utenom disse tidene er det samarbeidsradioene Radio Sunnmøre og Radio Nordvest som er på lufta.

Programoversikt

 
 
Untitled Document
 
 
 
Jesus sa: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet
 

 

ASIA: Og Jesus stod fram og talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderen, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem og holde alt det jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matt.28,18-20 Våre misjonærer i Asia og Fillipinene har korstog og ber med tusener. De trenger vår støtte og forbønn. Hjelp oss og hjelpe. Les mer

TANZANIA/AFRIKA: Hanne & Egon Falk har som mål og nå Tanzania med evangeliet. De store korstog og kampanjer de har bringer tusener til Jesus. Vi besøkte dem der nede og møtte en efektiv og godt organisert team. Støtt dem i deres videre arbeid med og vinne mennesker for Jesus. Les mer

 

UKRAINA: Er ikke dette den faste Jeg har innsatt: Å løse ugudelighetens bånd, å sette fri fra åkets tvang, å la den undertrykte slippe fri, så dere bryter hvert åk? Er det ikke dette å dele sitt brød med den som sulter, så du leder de omflakkende fattige til ditt hus.Når du ser den nakne, så lar du ham få klær. Du trekker deg ikke unna dem som er av ditt eget kjød. Jes.58,6-7.Hope of Mercy er et nødhjelpsarbeid som når tusenvis av fattige i Ukraina. Barna på dagsenter/barnehjem får dagelig mat og hjelp.

Les mer

 

 

 

 

Untitled Document

 

© 2012 New Life Ålesund