New Life Ålesund Bibel & Misjonssenter

MISJON I ASIA & FILIPINENE


 

Jeg vil glede meg stort i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For Han har kledd meg i frelsens kledning, i rettferdighetens kappe har Han hyllet meg, slik brudgommen pryder sitt hode, slik bruden smykker seg med sine juveler. Slik jorden lar sine spirer skyte fram, som hagen lar sine vekster spire, slik lar Herren Gud rettferdighet og lovprisning spire fram foran alle folkeslagene. Jes.61.10-11

Kjære Misjonsvenner!

Du kanskje har forberet deg til å gå til et møte eller ett selskap og er bekymret for hva slags kleder du skal ha på deg. Vi tenker ofte på hvordan andre ser på oss. Vi er redde for å bli kritisert, forkasta og ikke aksepterte. Når Oskar pris utdelingen pågår i Hollywood har vi eksperter som diskuterer og har meninger om filmstjernenes klessdrakt. Når de kongelige har sine selskaper har media store oppslag om hva de kongelige har på seg. Jeg tror sikkert at de føler ett stor trykk og er bekymret for hva slags reaksjon de får når de trer fram i de offentlige. Media står klar med sine kamera og sine kommentarer. Men hvordan ser Gud på oss, hvordan er vi kledd i Hans øyne. Aksepterer Han oss, er vi kledd godt nok når vi står i Hans fokus. Guds ord gir oss svaret. Gud selv har kledd oss opp til å komme til Han. Han har kledd oss i frelsens kledning og i rettferdighetens kappe. Vi behøver ikke å bekymre oss for hvordan Gud skal reagere på vår kledning for Gud selv har formet vår kledning. Denne kledes drakten er perfekt. Når du står i Hans nærhet eller i Hans spotlight er der ingen kritikk, forkastelse eller noe å sette fingrene på men du er skjønn og vakker og stråler av herlighet fordi vi står i Jesu skjønnhet, hellighet og renhet. Du er skjønn i Hans øyne og kan stå med trygghet og tillit og vite at du er kledd til å stå i Guds nærhet uten skamm, uten bekymring for å ikke være bra nok. Du kan glede deg stort i Hans åsyn for Han, Gud selv har kledd deg til møtet. We love you !

Bangkok Thailand: I februar hadde vi seminar i Bangkok, Thailand. Thailand har hatt en turbulent tid de siste året. Med problemer i sør hvor mer en 2000

mennesker har blitt drept de 2-3 siste årene. Så kom militær kuppet som skapte mye usikkerhet. Men vi hadde 3 fine dager undervisnings seminar og møter hos pastor Sommai, Frienship church i den nord østlige delen av Bangkok. Vi har besøk denne menigheten mange ganger de par siste årene. Det var hunger etter Guds ord og Guds nærhet var sterk i møtene. Etter forbønn var der også noen som vitnet om helbredelser. En dame ble helbredet i sin fot etter lang tids smerte. En annen fortalte at en svulst i brøstet hadde forsvunnet og kom gråtende fram og fortalte om hva som hadde skjedd. De uttrykte stor takknemlighet for vårt besøk og var veldig oppmuntret av undervisningen og ville at vi måtte komme tilbake snart for vi behøver å høre mer sa pastoren. Gjennom pastor Sommai planlegger vi å ha seminarer for å utruste menigheten og andre pastorer og ledere med Guds ord. Vi planlegger også å ha kampanjer i nord østlige Thailand nær grensen til Laos hvor Pastor Sommai og mange av forsamlings medlemmene kommer ifra. Han har også planer om å bygge sitt eget kirke bygg, bibelskole og kristen skole. For tiden driver også menigheten en forskole og barnehage. De samler nå inn penger for å kjøpe land område. Be gjerne for dette.

Nye steg i troen.....

Vi er nå klar til å komme til Norge og Europa. Vi har kjent Herrens ledelse på dette en stund. I første omgang vil vi være i Norge til September.Vi tror at Europa igjen behøver å høre de godenyheter om Jesus. Paulus hadde en visjon av den Makedoniske man som kalte han fra Asia til å komme til Europa for å hjelpe til med å spre de gode nyheter på dette kontinentet også. Vi tror også vi har en del i å bringe de gode nyheter om Guds nåde til Europa. For ikke mer en 100 år siden kom 70 prosent av de kristne i verden fra Europa. I dag ble Europa sett på som det mørkeste kontinentet åndelig i følge Time magasinet. Jeg tror vi står i døren av en ny stor vekkelse komme over Europa igjen. Be gjerne for oss i denne prosessen med all planlegging og forberedelse dette fører med seg. Vi kjenner oss som Peter måtte ha kjent det når Jesu bad han legge ut på dypet og kaste ut garnene. Vi har allerede mye å gjøre og mange planer på misjons feltet i Asia. Men vi sier som Peter. Fordi du sier det Herre gjør vi det. Hans planer er alltid større en hva vi kan tenke. Vi vil leve for Hans herlighet og for Hans menighets beste. Stå gjerne med oss i bønn når vi tar dette steget i tro og la oss forene oss på det Makedoniske kallet å bringe evangeliet om Guds nåde til Europa. Vi takker Herren for Hans trofasthet og kjære partnere som gir oss denne muligheten til å bringe Jesus Kristus til nasjonene.

” Han som makter å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus...bare Ham tilhører æren ved Jesus Kristus i all evighet. Amen.”

Rom.16.25-27

Må Guds nåde og favør være med dere I overflod.

Together for Revival

Vennlig hilsen fra Øyvind & Sherry Møller

Hjelp oss å nå nasjonene med evangeliet gjennom dine bønner og givende.Behovene er store for utgifter til våre kampanjer, seminar og til støtte av lokale pastorer og evangelister i deres arbeid.Takk for din støtte.

Send gave til:

Stiftelsen Vekkelse Misjon

Kvartsv.5 1158 Oslo

Konto nr. 05400776700

Email: revival@cyberway.com.sg
Website :www.revivalmission.info